Also find spoken pronunciation of stern in telugu and in English language. Next Next post: Sew Meaning in Telugu. Meaning of 'Stern' in Telugu from English to Telugu Dictionary. , but as a warm, merciful Father who wants, నేను తప్పు చేసినప్పుడు యెహోవా నన్ను దూరంగా ఉంచి నాతో. Cookies help us deliver our services. In naval architecture, the term transom has two meanings. Translation. Having a hardness and severity of nature or manner. We provide a facility to save words in lists. (figuratively) The post of management or direction. ఖచ్చితముగా వ్యవహరించునట్టి. Meaning of isaac stern. force a term to be included by preceding it with a + sign stern definition: 1. severe, or showing disapproval: 2. BACKSIDE meaning in telugu, BACKSIDE pictures, BACKSIDE pronunciation, BACKSIDE translation,BACKSIDE definition are included in the result of BACKSIDE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. ", United States concert violinist (born in Russia in 1920). Menú. Stern definition in English dictionary, Stern meaning, synonyms, see also 'stern sheets',Sterne',sternal',sternly'. Cite this page: "పరుషములు" in WordSense.eu Online Dictionary (19th January, 2021) Telugu: (please verify) ... Old Applegate, in the stern, just set and looked at me, and Lord James, amidship, waved both arms and kept hollering for help. after part, poop, quarter, stern, tail, arse, ass, backside, behind, bottom, bum, buns, butt, buttocks, can, derriere, fanny, fundament, hind end, hindquarters, keister, nates, posterior, prat, rear, rear end, rump, seat, tail end, tooshie, tush, isaac stern, exacting, strict, austere, grim, inexorable, relentless, unappeasable, unforgiving, unrelenting, severe. కానీ అతను దాదాపు సంవత్సరం పాటు ఆ ఆజ్ఞకు ప్రతిస్పందించలేదు. wearily definition: 1. in a way that shows that you are very tired: 2. in a way that is boring, or that shows that you…. You can create your own lists to words based on topics. Stern means unrelenting, rigid and rigorous. Inicio; Sobre Nosotros; Servicios; Contacto; hustle meaning in kannada న్యాయం జరిగిస్తాడనే దాని గురించి మనం ధ్యానించేటప్పుడు, కేవలం దోషులపై తీర్పులు ప్రకటించడం మీదే శ్రద్ధగల, doctrine that sinners will have no second chance after this life and that the fire which will devour them will never be extinguished was everywhere paramount.”, కెల్లీ తన పుస్తకమైన ఎర్లీ క్రిస్టియన్ డాక్ట్రిన్ ఇలా వ్రాసాడు: “పాపులకు తమ జీవితము అంతమైన తరువాత రెండవ అవకాశముండదని వారిని కబళించే నరకము ఎన్నటికి అంతము కాదనే కౄరమైన సిద్ధాంతము ఐదవ శతాబ్దమునకెల్లా అంతటా ప్రబలిపోయినది.”, In a March 12, 2009 article, NBA commissioner David, 12 మార్చి 2009 కథనంలో, NBA ఉన్నతాధికారి డేవిడ్. (2 సమూయేలు 12:1-12) పది గోత్రాల రాజ్యమైన ఇశ్రాయేలుపై రాజ్యం చేస్తున్న రెండవ యరొబాము పరిపాలనలో, తిరుగుబాటుదారుడైన ఆ రాజు ఆయన మద్దతుదారుల భ్రష్టత్వాన్ని బట్టీ, దేవుణ్ణి అవమానపర్చే వారి ప్రవర్తనను బట్టీ ప్రవక్తలైన హోషేయ ఆమోసులు వారి గురించి ఖండితమైన విమర్శలను చేశారు. Telugu Translation. ‘At the stern of the ship, they had been watching this spectacle.’ ‘The stern of a ship was sticking out of the water, the rest already beneath the water's surface.’ ‘The last of the setting sun glinted on antennae, radar and spotlights as they hugged the stern of the pilot boat.’ Meaning : expand search to ancestral names: the meaning is anything from the name's write-up that is surrounded by "double quotes" separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes; this field understands simple boolean logic. More Telugu words for stern. How to use stern in a sentence. Find more opposite words at wordhippo.com! Russian words for stern include кормовой, суровый, строгий, корма, твердый, неумолимый, непреклонный, хвост, идти кормой вперед and задний. Learn more. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Worse still, violent waves smash against the boat’s, (Hebrews 4:13) In addition, when meting out punishment, Jehovah is neither unduly, (హెబ్రీయులు 4:13) అంతేకాక, యెహోవా శిక్ష అమలు చేసేటప్పుడు అత్యంత. Previous Previous post: Several Meaning in Telugu. Learn more. Meaning of stent in Telugu or Telugu Meaning of stent & Synonyms of stent in Telugu and English. NO LONGER meaning in telugu, NO LONGER pictures, NO LONGER pronunciation, NO LONGER translation,NO LONGER definition are included in the result of NO LONGER meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. (Matthew 23:37) These poignant words are not those of a, (మత్తయి 23:37) వాడియైన ఆ మాటలు శిక్షించడానికి. Inicio; Sobre Nosotros; Servicios; Contacto; hustle meaning in kannada న్యాయాధిపతి పలికిన మాటలు కాదుగానీ, ప్రజలపట్ల ఓర్పు ప్రదర్శించే ఒక స్నేహితుడు పలికిన మాటలే. Dictionary. See more. Tamil Translations of Stern. (a cause of) a feeling…. The Stern–Gerlach experiment demonstrated that the spatial orientation of angular momentum is quantized.Thus an atomic-scale system was shown to have intrinsically quantum properties. Normally, people with the name Stern like to work independently. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Telugu Meaning of Conglomerate or Meaning of Conglomerate in Telugu. Saltar contenido. Information and translations of isaac stern in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. stern meaning: 1. severe, or showing disapproval: 2. This page provides all possible translations of the word stern in the Telugu language. Antonyms for stern include lax, lenient, light, yielding, amenable, compromising, flexible, tolerant, undemanding and clement. Learn more. sorrow definition: 1. criticism to the rebellious king and his supporters because of their apostasy and God-dishonoring conduct. When a young man made a suggestive invitation to me, I said, ‘Get your hand off my shoulder!’ and I walked away with a. (a cause of) a feeling of great sadness: 2. to feel great sadness: 3. By using our services, you agree to our use of cookies. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. If something, such as a job, is stern, it is difficult: 3…. Contextual translation of "stern meaning" into Tagalog. ఉండడు లేక మరీ చూసీచూడనట్లూ విడిచిపెట్టడు. Meaning of 'stern' ఖచ్చితముగా వ్యవహరించునట్టి; దృఢమైన; Synonyms. Respect for ourselves guides our morals, respect for others guides our manners. Definition of isaac stern in the Definitions.net dictionary. Definition of Stern in the Online Tamil Dictionary. The last of the setting sun glinted on antennae, radar and spotlights as they hugged the stern of the pilot boat. Synonym Discussion of stern. In the original experiment, silver atoms were sent through a spatially varying magnetic field, which deflected them before they struck a detector screen, such as a glass slide. (Jeremiah 46:28) Some children need little more than a few, (యిర్మీయా 46:28) కొంతమంది పిల్లల్ని దారిలోకి తేవడానికి వారికి కొన్ని, know that serving God with seriousness does not mean always having a, • దేవుని సేవకు ప్రాముఖ్యతనివ్వడం అంటే గంభీరంగా ఉండడం, సరదాగా సమయం గడపకుండా ఉండడం, fined Gilbert $100,000 for the letter's contents, while also, గిల్బర్ట్కు $100,000 జరిమానాను లేఖాంశాల కొరకు మరియు ఫ్రీ ఏజన్సీని జేమ్స్ నిర్వహించిన, Larry, explains: “Our elder daughter was strong-willed and seemed to respond only to, ఆమె భర్త లారీ ఇలా వివరిస్తున్నాడు: “మా పెద్దమ్మాయి తాను చేయాలనుకున్నది చేసి తీరుతుంది, క్రమశిక్షణ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడే, We know that he was not overly serious or, In one typical case, an investigator reported that despite, warnings, the Bible Students he questioned insisted that they would “continue to preach the word of God to the end.”. Telugu Meaning of Austere or Meaning of Austere in Telugu. మాట్లాడుతూ చెడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో, "NBA WNBA కంటే చాలా తక్కువ లాభదాయకమైంది. ప్రవర్తించే వ్యక్తిగా చూడక, పశ్చాత్తాపం చూపించేవారిని అక్కున చేర్చుకునే కృపగల తండ్రిగా నేనాయనను చూస్తున్నానా?’ —కీర్త. అతి ఖచ్చితమైన; కఠినమైన; Synonyms. en The anti-TB drugs that are most useful for the treatment of Central nervous system TB are: INH (CSF penetration 100%) RMP (10–20%) EMB (25–50% inflamed meninges only) PZA (100%) STM (20% inflamed meninges only) LZD (20%) Cycloserine (80–100%) Ethionamide (100%) PAS (10–50%) (inflamed meninges only) The use of steroids is routine … The stern is the back or aft-most part of a ship or boat, technically defined as the area built up over the sternpost, extending upwards from the counter rail to the taffrail. est 1. Related Tags for Stern: Telugu Meaning of Stern, Stern Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Quotes. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List First, it can be any of the individual beams that run side-to-side or "athwart" the hull at any point abaft the fashion timber; second, it can refer specifically to the flat or slightly curved surface that is the very back panel of a transom stern. Saltar contenido. Enrich your vocabulary with the English Definition dictionary Originally, the term only referred to the aft port section of the ship, but eventually came to refer to the entire back of a vessel. The tail of an animal; now used only of the tail of a dog. The stern of a ship was sticking out of the water, the rest already beneath the water's surface. I took a couple of everlasting big strokes and managed to grab hold of the skiff's rail, close to the stern. English Telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు. Telugu: (please verify) ... Old Applegate, in the stern, just set and looked at me, and Lord James, amidship, waved both arms and kept hollering for help. Telugu Meaning of Severe or Meaning of Severe in Telugu. of a stern or strict bearing or demeanor; forbidding in aspect, not to be placated or appeased or moved by entreaty, United States concert violinist (born in Russia in 1920), the fleshy part of the human body that you sit on. Type in Telugu Script or even cool but should warmly reflect their merciful concern. (adjective) A stern disciplinarian. Severe Meaning in Telugu. Odd definition, differing in nature from what is ordinary, usual, or expected: an odd choice. What stern means in telugu, stern meaning in telugu, stern definition, examples and pronunciation of stern in telugu language. Dr̥ḍhamaina. The name Stern has Air element.Saturn is the Ruling Planet for the name Stern.The name Stern having moon sign as Aquarius is represented by The Water Bearer and considered as Fixed .. Forums. Stern: given to exacting standards of discipline and self-restraint. STERN meaning in kannada, STERN pictures, STERN pronunciation, STERN translation,STERN definition are included in the result of STERN meaning in kannada at kitkatwords.com, a free online English kannada Picture dictionary. Learn more. persuasion definition: 1. the action of persuading someone or of being persuaded: 2. a particular set of beliefs…. stun definition: 1. to shock or surprise someone very much: 2. to make a person or animal unconscious or unable to…. Find more French words at wordhippo.com! Acoording to vedic astrology , Rashi for the name Stern is Kumbha and Moon sign associated with the name Stern is Aquarius.. Stern definition: Stern words or actions are very severe. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Find another word for stern. tough; stiff; stern; strict; grim; Phrases related to “severe” severe scratch బరుకు; Categories S Words List Tags Meaning of Severe, Severe Telugu Meaning Post navigation. How to use stern in a sentence. Hindi words for stern include कठोर, कड़ा, दृढ़, जलयान का पिछला भाग, कर्कश, निर्दय, पृष्ठभाग, पीठ, चूतड़ and निष्ठुर. STERN meaning in telugu, STERN pictures, STERN pronunciation, STERN translation,STERN definition are included in the result of STERN meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. (The American Heritage Dictionary of the English Language) However, writer Jessica, observes: “The student of terrorism is confronted with, (ది అమెరికన్ హెరిటేజ్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్) అయితే జెస్సీకా, అనే రచయిత ఇలా వ్యాఖ్యానించింది: “ఉగ్రవాదం అనే అంశాన్ని అధ్యయనం, remarked: “The conversion of the Idumeans was the first of its kind, as it, ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు: “ఇదూమయుల మత మార్పిడి అలాంటి మార్పిడులలోనే మొదటిది, ఏదో కొందరు వ్యక్తుల మార్పిడి జరగడానికి బదులుగా, పూర్తి జాతి అంతటికీ మతమార్పిడి జరిగింది.”. stern translation in English-Telugu dictionary. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Vocabulary.Games. (nautical) The rear part or after end of a ship or vessel. steroid translation in English-Telugu dictionary. 27 synonyms of stern from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 105 related words, definitions, and antonyms. ఓ కేసు విషయంలో సాక్షుల్ని విచారిస్తున్న ఓ అధికారి మాట్లాడుతూ, ఎంత తీవ్రంగా హెచ్చరించినప్పటికీ తాను విచారించిన బైబిలు విద్యార్థులు మాత్రం, “అంతం వరకు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూనే” ఉంటామని తేల్చి చెప్పారని అన్నాడు. Hard, harsh, or severe in manner or character. Search for: Search Dictionary Words List. Note that 'matra' is added after the consonant. , “రాజ్య వ్యవస్థ సమస్తం దాదాపుగా కుప్పకూలిపోయింది” అని వ్రాశాడు. having a hardness and severity of nature or manner, the rear part or after end of a ship or vessel, not to be placated or appeased or moved by entreaty; "grim determination"; "grim necessity"; "Russia's final hour, it seemed, approached with inexorable certainty"; "relentless persecution"; "the stern demands of parenthood", of a stern or strict bearing or demeanor; forbidding in aspect; "an austere expression"; "a stern face", severe and unremitting in making demands; "an exacting instructor"; "a stern disciplinarian"; "strict standards", the fleshy part of the human body that you sit on; "he deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on your fanny and do nothing? Human translations with examples: boy, exerted, istrikto, istrekto, consular, sinarado, desperate, illustration. Stern definition is - having a definite hardness or severity of nature or manner : austere. Quote & Print. | Meaning, pronunciation, translations and examples Cookies help us deliver our services. STERN meaning in tamil, STERN pictures, STERN pronunciation, STERN translation,STERN definition are included in the result of STERN meaning in tamil at kitkatwords.com, a free … Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Lists. Hard, harsh, or severe in manner or character: a stern disciplinarian. Find more Hindi words at wordhippo.com! Meaning and definitions of stern, translation in telugu language for stern with similar and opposite words. I took a couple of everlasting big strokes and managed to grab hold of the skiff's rail, close to the stern. Information about Stern in the free online Tamil dictionary. వారిగా కాదుగాని కనికరముతో కూడిన తమ శ్రద్ధను వారు అప్యాయముగా ప్రదర్శించవలెను. (2 Samuel 12:1-12) During the reign of Jeroboam II over the ten-tribe kingdom of Israel, the prophets Hosea and Amos delivered. Menú. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. French words for stern include arrière, poupe, sévère, dur, sombre, rigoureux, morne, solide, croupe and postérieur. Telugu Meaning of Backside or Meaning of Backside in Telugu. Human translations with examples: boy, exerted, istrikto, istrekto, consular, sinarado, desperate, illustration. The fleshy part of the human body that one sits on. "Respect for ourselves guides our morals..." - Laurence Sterne quotes from BrainyQuote.com We choose this word as Word of the day with sentence example -Through his radio programme 'Mann Ki … © 2021 Shabdkosh.com, All rights reserved. disapprobation it has attracted over the years. Regarding the effect of this war on the Seleucids, Jewish scholar Menahem, wrote: “The entire structure of the kingdom virtually collapsed.”, సెల్యూకస్ రాజవంశస్థులపై ఈ యుద్ధం చూపిన ప్రభావాన్ని గురించి యూదా చరిత్రకారుడు మెనాహెమ్. Synonym Discussion of stern. Learn more. What does stern mean? Learn more. Laurence Sterne Stern definition is - having a definite hardness or severity of nature or manner : austere. WordSense.eu Dictionary: పరుషములు - meaning, definition. దృఢమైన. What is meaning of stent in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Meaning of 'Hard' in Telugu from English to Telugu Dictionary. from stem to stern expr expression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." What does isaac stern mean? Type in Telugu Script Hindi words for stern include कठोर, कड़ा, दृढ़, जलयान का पिछला भाग, कर्कश, निर्दय, पृष्ठभाग, पीठ, चूतड़ and निष्ठुर. ఒక యౌవనుడు నాతో అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించినప్పుడు, ‘నా భుజమ్మీదనుండి చెయ్యి తియ్’ అని గట్టిగా చెప్పి, కోపంగా చూస్తూ అక్కడి నుండి నడిచి వచ్చేశాను.” —ఎలెన్, బ్రిటన్. దృ ern మైన Telugu Discuss this stern English translation with the community: STERN meaning in tamil, STERN pictures, STERN pronunciation, STERN translation,STERN definition are included in the result of STERN meaning in tamil at kitkatwords.com, a free … If something, such as a job, is stern, it is difficult: 3…. Next Next post: Sew Meaning in Telugu. Find more Russian words at wordhippo.com! severe; austere; hard; rigid; rigorous; strict; harsh; grim; stiff; stringent; dour; inclement; grave; tail From Stem To Stern Meaning in Malayalam, From Stem To Stern in Malayalam, From Stem To Stern Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of From Stem To Stern in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അ� judge concerned only with passing judgment on wrongdoers. The stern lies opposite the bow, the foremost part of a ship. The stern end of a ship is indicated with a white navigation light at night. Find more Hindi words at wordhippo.com! By using our services, you agree to our use of cookies. Meaning of Stern. Contextual translation of "stern meaning" into Tagalog. The rear part or after end of a ship or vessel. To manage lists, a member account is necessary. Khaccitamugā vyavaharin̄cunaṭṭi stern. దృఢమైన.